Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2017

Dåliga säljare del 2 - PG Wettsjö


Nov 24, 2017

Dåliga säljare - PG Wettsjö


Sep 18, 2017

Få någon annan att säga ja, och inte nej. PG Wettsjö


Sep 15, 2017

Vems fel är det att vi misslyckas? PG Wettsjö


Aug 14, 2017

PG Wettsjö svarar på frågan om samma säljstil fungerar till alla.