Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 20, 2017

Varför skall kunden träffa dig ? Magnus H Johansson


Nov 17, 2017

Säljförberedelser - Magnus H Johansson


43 Fokusera på det DU vill - Magnus H Johansson

Sep 1, 2017

Fokusera på det DU vill - Magnus H Johansson


Jul 31, 2017

Här kommer ett säljtips från Magnus H Johansson - tro på säljarnas förmåga att nå målet.


Jul 28, 2017

Här kommer ett säljtips från Magnus H Johansson - nummerspelet i försäljning.