Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 11, 2017

Tänk annorlunda - Kjell-Åke Fyrgård


Sep 8, 2017

TIllför god energi - Kjell Åke Fyrgård


Aug 8, 2017

Kjell-Åke Fyrgård ger ett ledarskapstips - tro att det går ändå.


Aug 4, 2017

Här kommer ett ledarskapstips från Kjell-Åke Fyrgård - förändringar.


Jul 7, 2017

Här kommer ett tips från Kjell-Åke Fyrgård - Knepiga kollegor och chefer