Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2017

Säljframgångar är ingen slump - Bengt Gejrot


Nov 7, 2017

Framgångsekvationen - Bengt Gejrot


Aug 28, 2017

Insight selling del 2 - Bengt Gejrot


Aug 25, 2017

Insight selling - Bengt Gejrot


Jul 24, 2017

Här kommer ett säljtips från Bengt Gejrot - Solution selling