Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2017

Pontus Ströbaek ger ett säljtips


Dec 18, 2017

Säljkultur - PG Wettsjö


Dec 15, 2017

Hur man blir en bättre säljare - PG Wettsjö


Dec 11, 2017

Förberedelser - Magnus H Johansson


Dec 8, 2017

Säljsamtalet - Magnus H Johansson