Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 30, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips - Att prata om rätt USP.


Jun 26, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips - Vad du kommunicerar kring din produkt


Jun 23, 2017

Bengt Gejrot ger säljtips - SPIN 2


Jun 19, 2017

Bengt Gejrot ger ett säljtips - SPIN 1 & gräsklipparen.


Jun 16, 2017

Bengt Gejrot ger ett säljtips - AIDA 1925 Attention.