Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2017

Här kommer ett säljtips från Kjell-Åke Fyrgård - Jobba med mål i säljarbetet


May 26, 2017

Kjell-Åke Fyrgård ger ett säljtips - Ta hand om dina surdegar.


May 22, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips - Vad du kommunicerar om din produkt.


May 19, 2017

Magnus H Johansson ger ett säljtips.


May 15, 2017

Bengt Gejrot ger ett säljtips.