Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 14, 2017

PG Wettsjö svarar på frågan om samma säljstil fungerar till alla.


Aug 11, 2017

PG Wettsjö ger ett säljtips - Krokodilsäljaren, att lyssna


Aug 8, 2017

Kjell-Åke Fyrgård ger ett ledarskapstips - tro att det går ändå.


Aug 4, 2017

Här kommer ett ledarskapstips från Kjell-Åke Fyrgård - förändringar.


Jul 31, 2017

Här kommer ett säljtips från Magnus H Johansson - tro på säljarnas förmåga att nå målet.