Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2018

Mer om förtroende inom försäljning - Bengt Gejrot


Jan 8, 2018

Vi träffar Bengt Gejrot, som pratar om förtroende inom försäljning.

Bengt har just kommit ut med sin nya bok "Nya affärer - värdebaserad försäljning 4.0". läs mer här.


Dec 22, 2017

Pontus Ströbaek ger ett säljtips


Dec 18, 2017

Säljkultur - PG Wettsjö


Dec 15, 2017

Hur man blir en bättre säljare - PG Wettsjö